PRÀCTIQUES MONITOR DINAMITZADOR POLIESPORTIU

Què és el curs de monitor dinamitzador poliesportiu?


El títol de Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és l’oferta formativa especifica de nivell basic en matèria poliesportiva que permet l’alta al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals, els centres educatius, les AEE, les AMPA i altres entitats esportives.
Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

Període de pràctiques (150h)


Per iniciar el període de pràctiques és necessari haver realitzat satisfactòriament les següents formacions: Bloc Comú (15 hores), Joc i Esport en Edat Escolar (35h) o Dinamitzador del PEEE/PCEE (35h), Gestió de Petites Entitats Esportives (35h) i Procediments, Tècniques i Recursos en Primers Auxilis (15h), tenir 16 anys i el títol d’ESO o equivalent acadèmic.
Pots realitzar les pràctiques a qualsevol Associació Esportiva Escolar (AEE), a les AMPA, a un club esportiu, als Consells Esportius, als Patronats Municipals o altres entitats esportives inscrites correctament al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

Procediment per acreditar el període de practiques

  1. Abans d’iniciar el període de pràctiques s’ha d’enviar a cevos@cevoscerdanyola.cat:
  1. Realitzar les 150 hores de pràctiques.
  2. Un cop acabat el període de pràctiques ens has d’enviar el document “Full certificació de pràctiques” i “Full de certificat de funcions” omplert, signat i segellat per l’entitat on s’ha realitzat les pràctiques conjuntament amb una copia de les dues cares del teu DNI i el document “Declaració responsable” a cevos@cevoscerdanyola.cat

 

Descàrregar documents

Full acceptació pràctiques entitat

Declaració responsable monitor dinamitzador poliesportiu

Full certificació de pràctiques

Full de certificat de funcions