Presentació activitats curs 2021-2022

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud ha preparat per aquest curs 2021-2022 una sèrie de formacions permanent per al professorat de Primària, Secundària i Educació Especial.

L’oferta de formació constarà de 8 blocs de diferent temàtica, amb una durada de 2-3 hores cadascuna.

Aquestes formacions estaran reconegudes pel Departament d’Ensenyament d’acord amb el nombre de sessions a les que s’assiteixi.

 

 

Les activitats es realitzaran fora de l’horari de permanència del professorat, seran de modalitat online en horari de 17.30h a 19.30h aproximadament.

El preu de les formacions és de 8€ per sessió per al professorat dels centres del nostre àmbit d’actuació i de 10€ per a professorat d’altres Consells Esportius.

*Descompte: 25€ últimes 4 formacions. (32€ professorat d’altres Consells Esportius)