Presentació activitats curs 2020-2021

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud ha reparat per aquest curs 2020-2021 una sèrie de formacions permanent per al professorat de Primària, Secundària i Educació Especial.

L’oferta de formació constarà de 2 blocs (primer trimestre) de diferent temàtica, amb una durada de 2-3 hores cadascuna. Durant el curs s’aniran proposant noves formacions pel segon i tercer trimestre a mesura que vagi avançant el curs:

 

 

Les activitats es realitzaran fora de l’horari de permanència del professorat, seran de modalitat online en horari de 17.30h a 19.30h aproximadament.

El preu de les formacions és de 8€ per sessió per al professorat dels centres del nostre àmbit d’actuació i de 10€ per a professorat d’altres àmbits.