La Representació Territorial de l’Esport de Barcelona del Consell Català de l’Esport i els consells esportius us convidem a una sessió informativa i de resolució de dubtes en relació al Decret 267/2016 de regulació de les activitats d’Educació en el Lleure (Casals i campus esportius, Estades i Rutes esportives)

DIA: 23 de maig 2018

HORA: 18:30 a 20:00 h

LLOC: Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya

Camí Can Quadres, 190 de Sabadell