Documentació obligatoria per afiliar als esportistes al  Zenit  i poder iniciar la temporada d’extra-escolars.