Presentació activitats curs 2022-2023

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud ha preparat per aquest curs 2022-2023 una sèrie de formacions permanent per al professorat de Primària, Secundària i Educació Especial.

L’oferta de formació constarà de 8 blocs de diferent temàtica, amb una durada de 3 hores cadascuna.

Aquestes formacions estaran reconegudes pel Departament d’Ensenyament d’acord amb el nombre de sessions a les que s’assiteixi.

 

 

Les activitats es realitzaran fora de l’horari de permanència del professorat, seran de modalitat presencial en horari de 17.30h a 20.30h aproximadament.

El preu de les formacions és de 8€ per sessió per al professorat dels centres del nostre àmbit d’actuació i de 10€ per a professorat d’altres Consells Esportius.

*Descompte: 45€ les 7 formacions. (60€ professorat d’altres Consells Esportius)