Declaracions responsables:

Declaració responsable de l’entitat o centre participant en els Jocs Escolars

Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat

Declaració responsable per a esportistes majors d’edat