Informació del Curs Ciate i pagament (fer click per descarregar l’arxiu)

Full d’Inscripció (fer click per descarregar l’arxiu)

Nº compte bancari: ES11 2100 3164 75 2200133445

Concepte: nom i cognom alumne i curs que es paga

Autorització a menors i drets d’imatge (fer click per descarregar l’arxiu)